Persberichten

VVN presenteert jaarverslag 2017

In februari 2018 ontvingen alle relaties van VVN-Katwijk het jaarverslag over 2017. Het lezen waard! Dank aan Alinda Wolthuis. 

meer

VVN afd Katwijk schrikt van verkeerscijfers.

Het gepubliceerde jaarverslag 2016 van deze zeer actieve afdeling van V.V.N. was voor derden de reden om navraag te doen naar de Katwijkse vertaling van de landelijke cijfers wat betreft ernstige verkeersgewonden en verkeersdoden.

meer

Verkeerveiligheid voor alles

 

    VVN Katwijk: ‘Verkeersveiligheid voor alles’

Het College van B&W onderschrijft de inpassingsmaatregelen die in de Katwijkse bebouwde kom genomen moeten worden om het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) R-net snel en comfortabel te laten rijden. Het meest ingrijpend is het vervangen van enige rotondes door kruispunten met verkeersregelinstallaties. Maar dit heeft ook gevolgen voor het langzaam verkeer en de voetgangers. VVN Katwijk heeft het Katwijkse College en de gemeenteraad haar visie op alle verkeersmaatregelen gestuurd.

 

meer

Ook met autisme of ADHD veilig in het verkeer.

Ook met autisme of ADHD veilig in het verkeer

In het verkeer is extra aandacht voor kinderen met ADHD geboden. Met hun impulsieve reacties en minder goede concentratie lopen zij meer risico op het maken van fouten dan andere kinderen. Het volledig beheersen van alle verkeersregels is voor hen dan ook extra belangrijk. Hoe beter een regel of vaardigheid wordt beheerst, hoe makkelijker het kind hier op terug kan vallen. Ook wanneer het kind de gedachten er even niet helemaal bij heeft.

Ook autisme kan gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid. Kinderen met autisme schatten verkeerssituaties soms verkeerd in, omdat ze informatie anders verwerken dan andere mensen. Het is voor hen moeilijker acties van andere verkeersdeelnemers te interpreteren en het eigen gedrag daarop af te stemmen.

Om ouders, leerkrachten en begeleiders te helpen kinderen met ADHD of autisme zo goed mogelijk toe te rusten om deel te nemen aan het verkeer, heeft Veilig Verkeer Nederland twee praktische handwijzers ontwikkeld. U kunt die downloaden van de website www.VVN.nl (typ de zoekterm autisme of ADHD in) of een mail sturen naar: alinda.wolthuis@lorient.nl (secretaris VVN Katwijk).

Ingezonden door VVN Katwijk

meer